Iesniegt parādu piedziņai

 • Atbalsts: +371 6778 3131

Kreditors

Dati par kreditoru

Parādnieks

Dati par parādnieku

Prasība

Dati, kas saistīti ar prasību

Apstiprināt un iesniegt

Apstiprināt un iesniegt datus

Pakalpojumu apraksts

 

Lai uzsāktu piedziņas  procesu, jums nepieciešams  atsūtīt mums informāciju par parādnieku un par sevi kā kreditoru,  kā arī pievienot dokumentu kopijas, kuras  apliecina parādsaistības.

 

Kā tiek organizēta piedziņas procedūra:
 

 • Jūs iesniedzat pieteikumu  izmantojot interaktīvo formu Julianus portālā aizpildot zemāk norādītās ailes (tas ir nepieciešams, prasības analizēšanai un priekšlikumu sagatavošanai).
 • Julianus speciālists analīzē lietu un informē Jūs par atgūšanas perspektīvām un tiek noteikta konkrēta parāda atgūšanas stratēģija.
 • Jūs parakstāt sadarbības līgumu.
 • Tiek uzsākts atgūšanas process.

 

Julianus veic savu darbību saskaņā ar LR likumdošanu, Eiropas un starptautiskajām tiesību normām, kas piemērotas parādu piedziņai.

 

Parāda   piedziņas  process ietver:

 • brīdinājuma vēstuļu sūtīšanu
 • telefonisku sazināšanos ar parādnieku
 • vienošanos par maksājumu grafikiem, ņemot vērā kreditora intereses un debitora iespējas
 • maksājumu kontroli
 •  debitora datu reģistrāciju Julianus parādvēstures datubāzē
 •  regulāras atskaites par piedziņas rezultātiem.

 

Gadījumos, kad parāds ar inkasso metodēm netiek atgūts, Julianus   piedāvā profesionālus juridiskos pakalpojumus, uzsākot  parādu atgūšanu tiesas ceļā.

 

Julianus strādā pēc principa – nav piedzīts parāds, nav apmaksas. Maksa par pakalpojumu tiek aprēķināta no faktiski piedzītās parāda summas. Konkrēts atlīdzības apmērs (procentos) ir atkarīgs no parāda vecuma, apmēra un nodoto lietu skaita.

Dati par kreditoru

Adrese

Kontaktinformācija

Parādnieka dati

Adrese

Kontaktinformācija

Neapmaksāto rēķinu dati

%

Prasības dati

Rēķina fails