Pakalpojumi

Māja / Pakalpojumi

Piedziņas process

Kad sākt izmantot  piedziņas pakalpojumus?

 • Rēķini netiek laicīgi apmaksāti
 • Debitors nereaģē uz atgādinājumiem par kavētiem maksājumiem
 • Uzņēmumam liels debitoru skaits

Piedziņas process ilgst aptuveni piecus mēnešus. Šajā laika posmā tiek veiktas sekojošas darbības:

 • brīdinājuma vēstuļu sūtīšana
 • telefoniska sazināšanās ar parādnieku
 • vienošanās par maksājumu grafikiem, ņemot vērā kreditora intereses un debitora iespējas
 • maksājumu kontrole
 •  debitora datu reģistrāciju Julianus parādvēstures datubāzē
 •  regulāras atskaites par piedziņas rezultātiem.

 

Ja parādnieka finansiālā situācija neļauj  veikt parāda apmaksu vienā maksājumā,  tiek noslēgts apmaksas grafiks (iepriekš saskaņojot apmaksas nosacījumus ar kreditoru).

Julianus inkasso strādā pēc principa – nav piedzīts parāds, nav apmaksas. Maksa par pakalpojumu tiek aprēķināta no faktiski piedzītās parāda summas. Konkrēts atlīdzības apmērs (procentos) ir atkarīgs no parāda vecuma, apmēra un nodoto lietu skaita.

Lai iesniegtu parādu prasības, lūdzu, izmantojiet pakalpojumu  e-inkasso vai  iesniedziet prasību pa e-pastu: ainars@julianus.lv vai pa tālruni +371 6778 31 35.

Pārstāvība tiesā

Kad tiek uzsākts tiesvedības process?

 • Parādnieks izmanto novilcināšanas stratēģiju un izvairās no savu saistību izpildes
 • Pirmstiesas piedziņas procesā parādsaistības nav apmaksātas.

Mums ir izveidota atsevišķa struktūrvienība, juridiskais departraments, kas nodrošina:

 • dažādu procesuālo dokumentu sagatavošanu 
 • kreditora  interešu pārstāvēšana tiesā
 • tiesas lēmumu un spriedumu izpildes procesu uzraudzību 
 • juridiskās konsultācijas;

 

Lai iesniegtu parādu prasības, lūdzu, izmantojiet pakalpojumu  e-inkasso vai  iesniedziet prasību pa e-pastu ainars@julianus.lv vai pa tālruni +371 6778 31 35.

Parāda pirkšana

Jūsu ieguvumi no parādu pārdošanas?

 • Ātra naudas saņemšana;
 • Uzņēmuma bilance bez debitoriem;
 • Uzņēmuma resursi tiks ieguldīti pamatbiznesā.

 

Julianus ir pieredzējis parādu pircējs. Mēs esam nopirkuši vairāk nekā pusmiljonu individuālo parādu. Prasījumu pārdošanu kā effektīvu debitoru parādu pārvaldīšanas veidu, izmanto arī lieli uzņēmumi – Tele2, Swedbanka, Citadele,  DnBNord, Neste Latvija un citi.

 

Visātrākais un drošākais veids, kā atgūt finanšu līdzekļus, ir pārdot prasījumus. Atbilstoši Jūsu parāda prasījumu vai portfeļa stāvoklim un riska pakāpei, iesniegsim Jums cenu piedāvājumu. Šādā veidā Jūs savu prasījumu(us) vai visu debitoru portfeli apmainīsiet pret naudas līdzekļiem un samazināsiet riskus, bet saņemto naudu varēsiet ieguldīt saimnieciskajā darbībā.

 

Mēs kā darījuma partneris novērtējam gan kreditora, gan parādnieka intereses. Mēs arī ievērojam labas uzņēmējdarbības principus, lai nekaitētu attiecībām starp klientiem un patērētājiem.

 

Ja Jūsu rīcībā ir aktīvi nedzēsti debitoru parādi, noteikti sazinieties ar Julianus! Mūsu analītiķi bez maksas novērtēs Jūsu prasījumus un sniegs piedāvājumu par parādu pirkšanu vai parādu iekasēšanas pakalpojumiem.

 

Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar lielo klientu menedžeri Aināru Aļaškeviču, zvanot pa tālruni +3716778 31 35 vai sūtot e-pastu uz ainars@julianus.lv

Parādu reģistrs

Kredītu reģistrs ir līdzeklis, ar ko iedarboties uz parādniekiem. Mūsu mērķis ir piesaistīt parādniekus parādu dzēšanai, novērst jaunu parādu rašanos un aizsargāt mūsu Klientus.

 

Kredītu reģistrā ir informācija par prasībām, ko izskata „Julianus Inkasso”. Pašlaik kredītu reģistrā ir vairāk nekā 250 000 parādu prasību.

 

Kredītu reģistru aktīvi izmanto arī Latvijas lielākās bankas, līzinga kompānijas un finanšu un telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēji. Klienti ik mēnesi iesniedz vairāk nekā 120 000 pieteikumu – gan parasto, gan sarežģītāku finanšu reitingu iegūšanai.

 

„Julianus” kredītu reģistrs piedāvā Jums šādas iespējas:

 

 • Pārskati par privātpersonu inkaso procesu vēsturi no „Julianus” datubāzes.*

 

 • Pārskati ar informāciju par uzņēmumiem:
 • Kompānijas reģistrācijas datu izmaiņas – amatpersonu, statūtu kapitāla izmaiņas, statūtu grozījumi, nosaukuma, adreses, darbības veida izmaiņas.
 • Tiesvedība.
 • Maksātnespēja – ierosināšana, apturēšana, pabeigšana.
 • Likvidācijas process – sākšana, apturēšana, izbeigšana.
 • Kompānijas reorganizācijas – sadalīšana, atdalīšana, pievienošana.
 • PVN maksātāja apliecības anulēšana.
 • Licences – esošās, anulēšana.
 • Preses relīzes / cita informācija par kompāniju no Valsts ieņēmumu dienesta, profesionālām asociācijām, plašsaziņas līdzekļiem, interneta u.c.
 • Pārskati par kompāniju inkaso un tiesvedības vēsturi no „Julianus” un citu inkaso kompāniju datubāzēm.
 • Informācija ir pieejama vienīgi reģistrētiem lietotājiem. Reģistrācija.

 

* Informācija par fiziskajām personām no Kredītu reģistra tiek sniegta vienīgi reģistrētiem lietotājiem atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības noteikumiem.

Parādu piedziņa ārvalstīs

Kopš 2015. gada Julianus ir Eiropas parādu piedziņas uzņēmumu asociācijas (www.europeancollectors.org) loceklis, kas mums ļauj piedāvāt kvalitatīvus piedziņas pakalpojumus Latvijā, Igaunijā un Lietuvā, kā arī 19 citās Eiropas valstīs: Somijā, Zviedrijā, Dānijā, Norvēģijā, Polijā, Spānijā, Francijā, Itālijā, Anglijā, Īrijā, Beļģijā, Austrijā, Kiprā, Vācijā, Grieķijā, Islandē, Nīderlandē, Portugālē, Šveicē un Turcijā.

Lai uzsāktu piedziņu ārvalstīs, Jums ir nepieciešams sazināties ar Julianus, lai varam izvērtēt piedziņas iespējamību un atrunāt piedziņas nosacījumus. Nepieciešamības gadījumos mēs piedāvājam arī  tiesvedības pakalpojumus ārvalstīs.

Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar lielo klientu menedžeri Aināru Aļaškeviču, zvanot pa tālruni +3716778 31 35 vai sūtot e-pastu uz ainars@julianus.lv

Informācija par piedziņas gaitu

Informācija par piedziņas gaitu

 

Julianus ļauj saviem klientiem on-line režīmā uzraudzīt lietas, kas tika nodotas uz piedziņu un iesniegt papildinformāciju par esošām lietām.

Mūsu pieredze parādu piedziņā rāda, cik svarīgi ir regulāri pārskati, kas palīdz novērtēt piedziņas procesa norisi. Klientiem ir pieejami pārskati par parādu piedziņas gaitu, kas ietver sevī arī informāciju par veiktām iemaksām.

Pēc pieprasījuma un klientu vēlmēm ir pieejami pārskati Excel formātā ar:

 • detalizētu pārskatu par iemaksām konkrētā periodā,
 • piedziņas procesa gaitu,
 • noslēgtām vienošanām ar parādnieku,
 • prasības statusiem u.c.

Kāpēc izvēlēties Julianus?

Missija

 1. Uzlabot maksājumu disciplīnu.
 2. Risināt parādu radītās problēmas efektīvi un profesionāli.
 3. Ļaut mūsu klientiem koncentrēties uz savu pamatdarbību.